Lave olje- og gasspriser førte til en årlig nedgang i kontantstrømmen på 28 milliarder kroner fra 94 milliarder i 2015, skriver Aftenbladet.

Petoro, som presenterte årsresultatene sine på onsdag, skriver i en melding at både kontantstrøm og årsresultat var preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015.

Resultat etter finansposter var på 57 milliarder kroner, ned 36 prosent fra 89 milliarder kroner i 2015.

Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag. Det er 3 prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon.

Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner, samme nivå som året før.

Reduserte kostnader

Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater, skriver selskapet i meldingen.

For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 prosent siden 2015, og det har blitt boret rekordmange brønner på Petoros faste installasjoner.

Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier at industrien er avhengig av å kontinuerlig gjøre nye investeringer i lisensene for å erstatte det naturlige fallet i eksisterende produksjon.