Det bekrefter statsoljeselskapet overfor Sysla Offshore.

– Vi kan bekrefte at Petoro har inngått en avtale om overtakelse av OMVs 20 prosents eierandel i Dvalin-lisensen. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse. Vi vurderer avtalen med OMV som en forretningsmessig mulighet for å øke verdien av SDØE-porteføljen (statens direkte økonomiske engasjment), sier kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen i Petoro.

Sysla Offshore skrev i april at én eller flere av medeierne ikke ønsket å være med på utbyggingen.

Likevel har partnerskapet vært tydelige på at en utbyggingsplan uansett vil bli levert innen myndighetenes frist, som er satt til 3. oktober.

– Vi er glade for å få med Petoro i partnerskapet og ser frem til å levere utbyggingsplan og få satt i gang prosjektet, sier informasjonssjef Kjetil Hjertvik i Dea Norge.

Forhandlet med Maersk Oil

Når Petoro nå overtar OMV sin andel, er dette åpenbart med intensjon om å bygge ut feltet. Samtidig kjenner Sysla Offshore til at det også skal ha vært forhandlinger mellom Petoro og Maersk om å overta det danske selskapets andel i feltet, uten at dette resulterte i en handel.

Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning til Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen.

Investerer 10 milliarder kroner

Kontrakter verdt 10 milliarder kroner er nå på vei ut i et sulteforet leverandørmarked. Totalt dreier det seg om fire større kontrakter.

– Halvparten av investeringene går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen. Dette arbeidet ledes av Statoil. I tillegg vurderer vi tilbud på subsea-pakke og rørledninger. Disse tre kontraktene vil bli tildelt kort tid etter innlevering av PUD. Når det kommer til riggkontrakten, vil vi ta oss bedre tid. Boringen skal først starte i 2019, sa direktør Hans-Hermann Andreae i Dea Norge under ONS.

Opprinnelig investeringanslag for utbyggingen var på mellom 10 og 13 milliarder kroner. Når budsjettet nå ender på 10 milliarder kroner, skyldes det blant annet lavere leverandørpriser.