Siden høsten 2014 og fallet i prisene på olje og gass, har inntektene til Engie E&P (tidligere GDF Suez) falt så mye at oljeselskapet nå ikke klarer å finansiere seg selv. En spareplan som ble lansert tidligere i år, skal bøte på inntektsfallet, skriver Aftenbladet.

For å nå dette målet vil Engie redusere leteaktiviteten betydelig, utsette prosjekter, selge andeler og kutte driftsutgifter.

Gammeldags

Men dette er ikke nok. Derfor vil Engie foreta en omfattende omorganisering, og få på plass en struktur og aktivitet som skal tåle oljepriser mellom 40 og 50 dollar.

– Vi har løst driften veldig tradisjonelt og gammeldags, med at hvert land har hatt alle funksjoner, og så har det vært et hovedkontor i Paris. Men nå vil vi gå for en samarbeidsmodell. Alle, uansett land, skal jobbe i ett selskap. Så skal vi ha ulike ekspertsentre i forskjellige land. Disse skal gi støtte til andre deler av selskapet, om det enten er snakk om finans, HR, innkjøp eller teknisk hjelp, sier administrerende direktør Cedric Osterrieth i Engie E&P Norge.

Han mener at å gå fra en modell der hvert land jobber for seg selv, til et der mye mer skjer på tvers, vil gjøre oljeselskapet mye mer effektivt, men vil ikke tallfeste gevinsten.

 

Klart i april

I Norge har Engie nå 274 ansatte, og tilbyr allerede tidligpensjon for ansatte fra 58 år og eldre, og frivillige sluttpakker. Etter omorganiseringen skal det være mellom 250 og 260 ansatte i Norge. Men endringene vil få betydning for langt flere.

– Hvis stillingen ikke lenger vil være i Norge, men den ansatte ønsker å fortsette her, vil vi prøve å finne en annen jobb. Har man jobbet med for eksempel finans, kan man kanskje jobbe med funksjoner innen HR, sier Osterrieth.

Han er klar over at det for noen hverken er aktuelt å flytte til et annet land eller jobbe med noe nytt.

– Neste uke vil de ansatte få beskjed om hvilke posisjoner som er tilgjengelige i den nye modellen, og så kan de gi beskjed om hva de har lyst til å gjøre. Resultatet av den prosessen vil være at noen må skifte fagområde, annen geografisk lokasjon eller slutte. Først i april vet vi endelig hvor mange vil måtte gå.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)