Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt. Foto Scanpix

– Oljeprisen skyter fart først mot sommeren

Stadig flere rigger på vei tilbake i USA demmer opp for en større oljeprisøkning på kort sikt. Men utover i 2017 tror oljeanalytiker Thina Saltvedt at prisen vil presses oppover.

For å starte med riggsituasjonen i USA; den første grafen under viser hvor mange rigger som ble tatt ut av produksjon i USA etter at oljeprisen begynte å falle kraftig for to år siden.

Skiferoljeprodusentene fikk store problemer med å holde produksjonen i gang på stadig lavere priser, og det tok noe tid før de klarte å tilpasse seg et nytt kostnadsnivå. I mellomtiden var antall rigger mer enn halvert.

Men omstillingen gikk likevel raskere enn de fleste hadde spådd.

Allerede på priser under 50 dollar begynte produsentene å regne inn ny oppstart av produksjon.


Den andre grafen viser at dette skjedde med rundt fire måneders forsinkelse (saken fortsetter under grafen).


– Dette stemmer godt med det bildet vi så både i fjor og i år. Forsinkelsene er gjerne tre til fire måneder, sier oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets til Sysla.

– Nå begynner flere produsenter å finne mer lønnsomhet igjen. Man har begynt å bore, men mye er fortsatt ikke satt i produksjon i påvente av at prisene skal stige ytterligere, sier hun.

– Snart vises investeringskuttene
Oljeanalytikeren sier at prisene fortsatt er for lave til at vi vil se en nettoøkning av oljeproduksjonen i USA, og hun tror en slik økning først vil begynne å vise seg på priser mellom 55 og 60 dollar fatet.

– Vil ikke dette bare føre til at vi kommer inn i den samme runddansen nok en gang, med økte priser, økt amerikansk produksjon som igjen fører til overtilbud og, på nytt, fallende priser?

– På kort sikt er svaret ja, men på mellomlang sikt vil det virke to krefter som jeg mener vil sørge for et prispress oppover på olje, sier Saltvedt som utdyper de to kreftene slik:

– Det første handler om at vi fortsatt ikke har sett effektene av de enorme investeringskuttene i oljesektoren. Når disse slår inn vil det komme mye mindre olje inn på markedet, sier Saltvedt, før hun går over til å snakke om den andre kraften som handler om Opec.

Den mektige oljeorganisasjonen kan se ut til å ha fått noe disiplin inn i rekkene igjen, etter en lang periode med turbulens og handlingslammelse.

For første gang på åtte år har Opec-landene nemlig blitt enige om en avtale som skal redusere medlemslandenes oljeproduksjon, riktignok «bare» fra 33,2 til 32,5 millioner fat i året.

Stabilt over 50 dollar nå
Den endelige fordelingen av produksjonskutt skal medlemslandene bli enige om på et møte 30. november.

– Nå får vi se hvorvidt man lykkes å få på plass kuttavtalen som skal vare i ett år. Hvis oljemarkedet deretter ikke kommer i balanse, er det ikke umulig at det kommer initiativer om flere kuttrunder i Opec, men da tror jeg det nok en gang er avgjørende for Saudi-Arabia at andre land bidrar, ikke minst gjelder dette Iran og Irak, sier Thina M. Saltvedt.

Oljeprisen har i det siste beveget seg noen dollar over 50-grensa, det høyeste nivået siden i fjor høst.

– Spekulantene jaget bort
En annen oljeanalytiker, Torbjørn Kjus i DNB Markets, sier til E24 at nedsiderisikoen er betydelig redusert som følge av den ferske Opec-avtalen.

– Inntil møtet 30. november er det mye som tyder på at brent-prisen vil ligge over 50 dollar fatet, mener Kjus.

Han sier til E24 at mye av årsaken til dette er at spekulantene ikke lenger tør å shorte olje, altså selge olje man har lånt.

Shorting innebærer gevinst når prisen synker, og mekanismen bidrar gjerne til å forsterke en allerede påbegynt nedgangsperiode.

– Det er veldig gunstig for prisnivået at disse spillerne skremmes vekk, mener Kjus.

Tidligere denne uka sa Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih at oljeprisen ikke kan utelukkes å stige til 60 dollar fatet innen utgangen av året, og optimismen ble ikke mindre da Russlands president Vladimir Putin sa seg villig til å begrense landets oljeproduksjon.

Kilde til grafene: Baker Hughes Rig Count.

Flere i bedriften som leser Sysla Offshore? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla Offshore, så send oss en epost.