Avtalen gjennomføres etter at produksjonsplattformen er fjernet,  og etter at OKEA har sendt inn og fått godkjent en oppdatert plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet, skriver offshore.no.

Dette innebærer en mulighet for rettighetshaverne til å utnytte ressursene fra Yme-feltet, og sikre at samfunnet får dra nytte av de betydelige investeringene som allerede er gjort.

– Det er allerede gjort store investeringer i Yme-feltet, og alt arbeidet med undergrunnen har gått etter plan. Det var bare produksjonsenheten som var en fiasko. Eierne hadde besluttet å avslutte hele prosjektet, men etter vår vurdering gjør arbeidet som allerede er gjort og endringer i markedet det mulig å få feltet i drift med en ny produksjonsenhet, sier konsernsjef Erik Haugane i Okea til offshore.no.

Mål: Produksjon i 2018

Hva er tidsplanen?
– Vi planlegger å levere revidert utbyggingsplan til sommeren og håper på produksjon i 2018, eventuelt 2019.

Hva betaler dere for andelen?
– Det kommenterer vi ikke.

– Men dere fikk det billig…?
– Ja, vi fikk det billig. Samtidig sparer Repsol betydlige kostnader knyttet til fjerning.

– Vet dere at partnerskapet er med dere?
– Ja, partnerskapet er med oss. Alternativet er å bruke tre milliarder kroner på å fjerne utstyret og plugge brønnene, så oppsiden er stor.

– Er planen å leie en fiks ferdig produksjonsinnretning?
– Ja, det er førsteprioritet. Samtidig har vi ikke kunnet starte forhandliger før handelen nå er offentlig. I løpet av én måneds tid bør vi vite hvilke utbyggingsalternativer vi har.

Fornøyd selger

Selgeren er glad for endelig å bli kvitt problemfeltet.

– Repsol overtok Yme som en del av sitt oppkjøp av Talisman Energy Inc., men feltet utgjorde ikke et vesentlig element i dette oppkjøpet og er heller ikke et vesentlig element i Repsols strategi for Norge. Det har derfor vært viktig for Repsol å legge til rette for at samfunnet skal få en avkastning på de investeringer som allerede er gjort på Yme, og vi er innstilt på et tett samarbeid med Okea for å oppnå dette, sier pressekontakt Grethe Elise Foldnes i Repsol Norge til Offshore.no.

Yme-utbyggingen blant historiens største industriskandaler i Norge. Yme-plattformen kom på plass i 2011, og allerede året etter ble den evakuert da det ble oppdaget sprekker i bærestrukturen. Våren 2013 ble det bestemt at den skal skrotes.

Utbyggingen var budsjettert til 4,9 milliarder kroner, men i fjor – seks år etter at produksjonen startet opp – hadde investeringene kommet opp i 14 milliarder.