Softwareselskapet Xait ønsker å erstatte Microsoft Word med sitt produkt XaitPorter, som gjør det mulig for flere personer å jobbe med det samme dokumentet samtidig.

Offshore.no har møtt salgssjef Kris Sæther.

– Hvordan vurderer dere markedsutsiktene?

– Meget gode. Vårt produkt representerer effektivisering, og det er viktig for kundene våre både i opp- og nedgangstider. Våre kunder kan konsentrere seg om innhold og budskap i et dokument, ikke selve dokumentbehandlingen.

– Hvordan vurderer dere bemanningssituasjonen?

– Vi har nylig ansatt to selgere i Stavanger og skal også ansette en selger og en klienttrener i Houston. Utover dette regner vi med å øke bemanningen med 8-10 personer innen salg, utvikling og support i løpet av 2010.

– Har dere foretatt større investeringer det siste året?

– Vi investerer hovedsakelig i mennesker og kompetanse, men har vært gjennom en periode som i noen grad har vært preget av begrenset investeringslyst i bransjen generelt. Dette gjorde sitt til at vi ikke fikk den ventede veksten i årets to første kvartaler, men nå peker pilen oppover igjen.

– Planlegger dere større investeringer i nær framtid?

– Produktutviklingsavdelingen vår skal styrkes. Samtidig vil vi satse mer på å markedsføre oss internasjonalt.

– Har dere inngått nye samarbeid det siste året?

– Nei. Per i dag har vi rundt 95 prosent av alle oljeselskapene, både operatører og serviceselskaper, på vår kundeliste. Nå følger vi disse ut i verden, og våre systemer blir allerede brukt i alle verdensdeler.

– Planlegger dere å inngå nye samarbeid det neste året?

– Vi har et ønske om å vokse innen olje og gass. Samtidig har vi prosjekter på gang som gjør sektorer som infrastruktur og farmasi svært spennende.

– Har dere utviklet nye produkter eller ny teknologi det siste året?

– Vi konsentrer oss om å videreutvikle Porter, som i sin tid var et bestillingsverk fra BPs leteavdeling i Norge. Barnesykdommene er nå borte, og vi merker lite konkurranse. Vårt mål er å erstatte Word, og vi har et produkt som er overlegent for store dokumenter, som for eksempel ved omfattende anbud.

– Hva er det viktigste som har skjedd for bedriften det siste året?

– Vi har inngått tre globale kontrakter med dominerende serviceselskaper, som selv markedsfører Porter for å få opp bruken av programmet internt. I tillegg har vi fått en fot innenfor farmasibransjen og jobber også med det som kan bli en meget stor avtale innen infrastruktur i Australia.

– Hva er det viktigste som skjer i året som kommer?

– Å holde fokus på mersalg og å bli med våre eksisterende kunder ut i verden. Samtidig skal vi prøve oss innen nye bransjer. Geografisk sett er det Australia og Nord-Amerika, utenom Nord-Europa, som er våre hovedsatsingsområder.

– Hvilke politiske saker er viktigst for bransjen?

– Vi har et produkt som gjør at vi klarer oss uansett. Gode rammevilkår innen olje og gass er selvsagt viktig, men vi ønsker også å styrke oss innen sektorer som ikke opplever like store konjunktursvingninger, for eksempel farmasi og forsvar.

——————————– 

Bransje: Software for tekst- og dokumentbehandling.

Beliggenheter: Forus, Houston.

Omsetning 2008: 21,5 millioner kroner.

Driftsresultat 2008: 6,1 millioner kroner.

Antall ansatte: 23.

 

I serien Dagens bedrift setter vi søkelyset på interessante leverandørbedrifter i den norske offshoreindustrien. Hvordan går det med bedriftene og hvilke tanker har ledelsen om framtiden?

Tips oss gjerne om interessante bedrifter på redaksjonen@offshore.no.

Tidligere intervjuer i serien:

ROSS OFFSHORE: Ser framtid i CO2

I-TEC: Ventil har gitt I-Tec flying start

BAYES: Investerer i doktorgrader

CAPNOR: Scanner inn riggmarkedet

ADD ENERGY: Vil opp, ut og på børs

DGS: – Krevende kunder er god butikk

VEX: Vex vokser

——————————–