Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for Vega-feltet i Nordsjøen og 100 kilometer sørvest for Florø, i lisens 248F.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 9 og 28 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Det var Borgland Dolphin som boret brønnene for Wintershall.