Prospektet ligger i lisens 159B nær Alve- og Nornefeltet og heter Mim.

Boringen er planlagt å bli gjennomført i 1. kvartal neste år. Estimert varighet er 44 døgn.

Vanndybden å borelokasjonen er 380 meter og korteste avstand til land er Vega i Nordland – omtrent 160 kilometer.

De har også en opsjon for et sidesteg, slik at arbeidet dekker Mim North & South.