Det nye navnet er valgt fordi:

• Etablert navnetradisjon i området er knyttet til norrøn mytologi.

• Der Heidrun-geita er mer allment kjent på taket av Valhall, der den spiser skuddene fra verdenstreet Yggdrasil, er Dvalin en av fire hjort som løper omkring på grenene til Yggdrasil og beiter i løvverket.

• Zidane er mindre enn Heidrun, men er “en av det samme” med sine hydrokarbonreserver som har samme opprinnelse i Garn-formasjonen i midtre Jura.

• I den norrøne mytologi samles morgenduggen i hjortenes gevir og former verdens floder, og med det bidrar hjortene med energi til verden som gassen fra feltet også vil

gjøre.

• Enkelt navn med veldig fin lyd.

Skriver Dea Norge i en søknad til Olje- og energidepartementet.