– Vi ønsker helt klart å sende et signal til offshore-rederiene, og andre selskaper, om at de som er i restruktureringeprosesser nå må vise aktsomhet.

Det sier kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Halv million i bot
Onsdag vedtok styret ved Oslo Børs å ilegge Rem Offshore et overtredelsesgebyr på nesten en halv million kroner, for brudd på likebehandlingsprinsippet.

Det er første gang et offshore-rederi får et slikt overtredelsesgebyr i nyere tid.

Oslo Børs mener at Fosnavåg-rederiets hovedaksjonær Åge Remøy kom for godt ut av restruktureringen av gjelden i rederiet, da han fikk beholde majoritetsposisjonen på bekostning av de mindre aksjonærene.

I tillegg fikk Remøy A-aksjer i Solstad etter fusjonen mellom de to rederiene, mens de andre aksjonærene fikk B-aksjer. De økonomiske betingelsene er de samme, men B-aksjene har kun en tiendedels stemme pr aksje.

– Kjernen i dette er at majoritetsaksjonæren har fått en fordel på bekostning av de andre. Derfor valgte vi å reagere, sier Aase.

Olympic Ship viste misnøye
Det er trolig Stig Remøy-dominerte Olympic Ship fornøyd med.

Selskapet eier om lag 10 prosent av aksjene i REM Offshore, og er blant dem som har vist misnøye med restruktureringen i REM.

Under den siste generalforsamlingen i selskapet stemte de mot egenkapitalutvidelsen på 150 millioner kroner, nettopp på grunn av at de mente det brøt med likebehandlingsprinsippet, at det kun var Åge Remøy som fikk gå inn med kapital.

Børsen med våkent øye
Utvanning av minoritetsaksjonærer har vært et gjennomgangstema i flere restruktureringer det siste året, både i de som er gjennomførte og noen som fortsatt pågår.

– Kommer det reaksjoner mot andre offshore-rederier?

– Vi ser på alle saker rutinemessig. Men i forbindelse med restruktureringer av offshore-selskaper er det foreløpig bare REM Offshore vi har reagert mot offentlig, sier Aase hos Oslo Børs.

Han vil ikke kommentere om det kommer flere reaksjoner mot andre offshore-rederier.

– Men vi har et våkent øye til dette. Det er en av oppgavene Oslo Børs har, å se til at aksjonærene ikke forskjellsbehandles, sier Aase.

– Kan være akseptabelt å fravike prinsippene
Han sier Oslo Børs har forståelse for at det i noen tilfeller må handles raskt.

– I en kritisk finansiell situasjon er det et handlingsrom. Det er hensyn til kreditorer og tidspress. Men hvis man skal forskjellsbehandle aksjonærene, må det være saklig begrunnet.

– Hva kan en slik grunn være?

– Hvis konkursspøkelset er over en og tiden er knapp, har vi forståelse for at det må handles raskt. I noen tilfeller kan det være akseptabelt å fravike prinsippene.

Rem-sjefen uenig
REM-sjef Ola Beinnes Fosse skriver i en børsmelding onsdag at styret i selskapet er uenig i utfallet gitt det handlingsrommet som forelå da restruktureringen ble besluttet.

Men Oslo Børs mener altså ikke at REM var under et press som rettferdiggjorde handlingene deres.

Dermed ble det overtredelsesgebyr, på nærmere en halv million kroner. .

– Det er den sanksjonen børsen kan gi. Utover det er det ikke snakk om noe krav om omgjøring av noe av det som er gjort her fra vår side, sier Aase, som understreker at Oslo Børs de siste årene har hatt et særlig fokus på utstedernes etterlevelse av likebehandlingsplikten.

– Denne oppmerksomheten fra vår side gjelder alle selskaper på Børsen.

REM vurderer nå om de skal klage på overtredelsesgebyret.

Møt REM-sjef Ola Beinnes Fosse på Sysla Live i Bergen 30. november. Se hvem andre vi intervjuer for åpen scene og les mer her.