Industri Energi er bekymret over utviklingen innenfor HMS i norsk olje- og gassindustri.

“De siste årene har kostnadsreduksjoner og effektivisering vært det store fokuset. Samtidig kan vi telle stadig flere alvorlige ulykker og hendelser, ikke minst det siste året. Til sammen 14 personer har mistet livet i ulykker på plattform og i helikopter”, skriver Industri Energi på sine nettsider.

Forrige uke sendte forbundsleder Leif Sande brev til Riksrevisjonen med krav om at de gransker Ptil.

Burde ha oppdaget feil!
Industri Energi reagerer spesielt på Ptils arbeid med riggen COSL Innovator. 30.desember 2015 omkom et av klubbens medlemmer mens han var på jobb ombord på riggen. Han døde da en bølge slo inn i lugaren hans. Mannen døde fordi riggens AirGap var for lite. Til tross for dette hadde riggen fått samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil. Dette innebærer at riggen hadde myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kunne gjennomføres med innretning innenfor regelverkets rammer. I mai konkluderte Ptil likevel med å gi COSL pålegg om å gjennomføre endringer. Så endte de med å trekke tilbake pålegget.

Ptil uttrykte først tillit til at virksomheten kunne utføres innenfor regelverkets rammer ved å gi COSL Innovator SUT. Etter ulykken ga de selskapet pålegg fordi riggen ikke hadde operert innenfor regelverkets rammer. Så uttrykte de på ny tillit til at den opererte innenfor regelverket fordi dette hadde vært uklart.

Har Ptil orden på regelverket?
– At en gjennom alle de kontrollinstanser en rigg skal gjennomgå ikke kan oppdage en slik uklarhet, gir grunn til frykt og at kontrollsystemet vårt ikke er godt nok, og at Ptil som øverste sikkerhetsmyndighet ikke er tilstrekkelig kompetent. De kan umulig ha hatt den nødvendige kunnskap om regelverket da de i første omgang ga riggen SUT. Granskingen som ble gjennomført av ulykken, var gjort av Ptil i egen regi. Har Ptil god nok kompetanse i slike saker? spør Sande i brevet.