Da markedet sviktet i Norge, tok Cubility med seg teknologien ut i verden. Det har gitt flere kontrakter i onshoremarkedet, og nå ser teknologiselskapet på 2017 med optimisme.

– Vi er over det verste i denne såkalte oljekrisen, men de siste årene har vi ikke brukt mye tid i Nordsjøen. Der har det vært veldig utfordrende. Vi har heller brukt tid på å kvalifisere teknologien for nye funksjoner og markeder utenfor norsk sokkel, sier konsernsjef Even Gjesdal til Sysla Offshore.

Fakta

CUBILITY AS

  • Holder til utenfor Sandnes i Rogaland, der bedriften i samarbeid med Statoil har bygget et fullskala operasjonssenter for testing av borevæsker og teknologi
  • Har utviklet et nytt prinsipp for rensing av boreslam.
  • Har kontorer i Saudi-Arabia, Houston, og Kuala Lumpur
  • 35 ansatte
  • Eies av investeringsselskapet Triton Funds

Cubility har mottatt flere priser for den innovative teknologien som MudCuben står for. Sandnesbedriften fikk sitt gjennombrudd i 2012, da de gjennomførte første leveranse til Maersk Drilling, og samtidig inngikk en rekke avtaler for levering av MudCube til nybyggingsprosjekter i Nordsjøen.

– Har vært frustrerende
Gjesdal legger ikke skjul på at selskapet har vært gjennom en frustrerende periode. Likevel ser han optimistisk på fremtiden.

Cubility har benyttet anledningen til å utvikle CubeLink. Teknologien går ut på såkalt intelligent transport av borekaks, og utviklingen gjennomføres i nært samarbeid med Statoil. Det jobbes intenst med få tatt teknologien i bruk og kommersialisert den.

– Vi har tatt utfordringen i et dårlig marked. Fordelen med oljeindustrien er at selv et lite selskap basert i Norge kan oppnå globalt opptak av innovativ og kostnadsreduserende teknologi. Hos operatørene finnes kapital og risikovilje til videreutvikling av løsninger som kan medføre raskere og mer effektiv boring av brønner. Fokus på ny teknologi er en positiv bieffekt av nedgangstidene.

Tok teknologien til land
Cubility opplevde sterk vekst i Norge fra 2012-2014. Så ble markedet utfordrende, og veksten selskapet hadde på norsk sokkel ble videreført til Midtøsten, Asia, USA og Canada.

– Vi har hatt betydelig reisevirksomhet de siste årene. I tillegg har vi tatt teknologien fra å være en ren offshoreteknologi, og konvertert den for bruk på landoperasjoner. Vi måtte snu oss rundt, og det har lønnet seg. I 2017 er vi inne i en fase med vekst igjen, og har hatt en god start på året. Cubility har inngått MudCube-kontrakter i flere av de store olje- og gassproduserende landene i verden, sier Gjesdal.

Cubility-XL

Administrerende direktør i Cubility, Even Gjesdal, og salgssjef Tore Grelland.

Inngangsbillett
Norsk offshoreteknologi har høy troverdighet ute i det internasjonale markedet. At Statoil har tatt i bruk Cubilitys teknologi, har vært en inngangsbillett for selskapet og teknologien i andre land.

– Uten samarbeidet og kontraktene med Statoil, hadde det vært vesentlig mer utfordrende.  Kostnadsfokuset industrien har hatt de siste årene har gitt nye muligheter for Cubility sin teknologi. Nå lykkes vi selv i et tradisjonelt lavprismarkeder som onshore er. Teknologi som gjør boringen raskere og mer kostnadseffektiv fungerer i ethvert marked, sier Gjesdal.

Her kan du lese om teknologiselskapet Tomax, som opplever salgsboom i USA

I juni 2015 inngikk Cubility en prestisjekontrakt med Statoil på Johan Sverdrup. Selskapet har nå levert sin MudCube-løsning til feltet som er under utbygging. Teknologien brukes til å rense boreslam.

– Vi er glade for at Cubility og vår MudCube-løsning kommer til å spille en så viktig rolle på et av de viktigste industriprosjektene i Norge i løpet av de neste 50 årene. Men som med ethvert nybyggingsprosjekt, går det noe tid før vi ser resultatene fra både leveranse og operasjon, sier Gjesdal.

Tallene for 2016 er ikke klare, men 2015 og 2016 representerer ifølge Gjesdal en betydelig nedgang i forhold til vekstkurven selskapet var på fram til 2014.

– 2017 blir året hvor vi vokser igjen. Vi er allerede på god vei.

Resultater Cubility AS 

Skjermbilde 2017-02-22 kl. 12.54.28