2016 var et begivenhetsrikt år for Røkke-selskapet.

Kjell Inge Røkke-eide Aker er et investeringsselskap som eier industrielle aktører i ulike bransjer.

Verdien på selskapets industrielle portefølje var ved utgangen av 2016 35,1 milliarder kroner. Det var en økning på like under 10 milliarder fra 20,2 milliarder da 2015 ble avsluttet.

Nytt oljeselskap
2016 var et år med flere store grep fra Aker-konsernet.

I juni ble det klart at oljeselskapet Det norske fusjonerte med britiske BPs norske avdeling og dannet oljeselskapet Aker BP. Selskapet nådde en milepæl da Ivar Aasen-feltet i desember kom i produksjon.

I desember ble det også kjent at Aker kjøpte seg opp i offshorerederiene Solstad og Rem, som deretter ble slått sammen.