Etter flere år med teknologiutvikling, bygging og testing er verdens første undervanns våtgasskompressor på plass ved Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.

Gullfaks Subsea kompressorprosjekt (GSC) har i løpet av mai og juni gjennomført installasjonskampanjer av strukturer og moduler på undervanns-kompressorstasjonen. Kompressorene ble installert i slutten av juni.

Våtgasskompresjon på Gullfaks C vil gi 22 millioner ekstra fat oljeekvivalenter, og en forlengelse av platåproduksjonen med rundt to år.

– Installasjons-kampanjene har vært vellykket utført av Subsea 7, sier prosjektleder Bjørn Birkeland.

Verdens første i sitt slag
Prosjektet går nå inn i siste fase med uttesting og klargjøring for overlevering og oppstart i siste kvartal i år.

– Dette er verdens første kompressor i sitt slag, så det er en milepæl ikke bare mot oppstart av kompressoren, men også for Statoils visjoner om å utforme framtidens havbunnsfabrikker, sier Steinar Konradsen, oppdragsleder for prosjektet.

Fortsatt gjenstår arbeid med testing av den komplette kompressorstasjonen, men arbeidet er godt i gang og prosjektet er på plan.

Det er også gjort betydelige forberedelser på Gullfaks C for å kunne starte undervanns-kompressoren. Arbeidet er utført av Apply Sørco og er nå inne i avsluttende fase.

Økt utvinning for lisensen
Kompressoren representerer et robust og fleksibelt tiltak for økt oljeutvinning (IOR) for Gullfaks-lisensen. Den skal nå kobles opp mellom havbunnsrammene L og M og Gullfaks C. Det er også mulig å knytte andre havbunnsbrønner opp mot kompressoren via eksisterende rørledninger. Dette kan gi en gevinst langt ut over det som var lagt til grunn ved beslutning om gjennomføring.

– Subsea våtgasskompresjon er også viktig for å videreutvikle undervannsprosessering og et betydelig bidrag for å øke utvinningen også på andre felt, understreker Konradsen.

Beskyttelsesstrukturen og kompressorstasjonen ble installert begynnelsen av mai med tungløftefartøyet Oleg Strashnov. 26 juni ble kompressor- og kjølemodulene senket på plass oppi kompressorstasjonen fra fartøyet Seven Viking.

Anlegget skal kobles opp mot Gullfaks C-plattformen utover sommeren og høsten.