Sveinung Rotevatn. Foto: Scanpix

Venstre og KrF kan sikre oljearbeidere

Venstre og KrF sitter på nøkkelen for å få oljearbeidere på flerbruksfartøy inn i arbeidsmiljøloven.

– Vår holdning er åpen. Det kan være en god del argumenter for å gjøre det som blir foreslått, samtidig kan det ha en kompliserende side når det gjelder de internasjonale forholdene om åpen, internasjonal skipsfart, som Norge har vært en forkjemper for, sier Venstres Sveinung Rotevatn til Stavanger Aftenblad.

Tirsdag denne uken fremmet Ap, Sp og SV forslag i Stortinget om at petroleumsaktivitet fra flerbruksfartøy skal legges inn under arbeidsmiljøloven med norsk tilsynsregime. Ap og Torstein Tvedt Solberg på Rogalandsbenken har en tid jobbet med å formulere et forslag, og partiet fikk med seg både Sp og SV.

Men det kommer til å bli politisk dragkamp om stemmene. Forslaget er nemlig helt avhengig av både Venstres og KrFs stemmer for å gå gjennom når det voteres i Stortinget i neste måned. Foreløpig har signaler fra Høyre eller Frp tydet på at de er positive til en endring.

– Gir trygge rammer

Fakta
  • Flerbruksfartøy blir ofte brukt til å jobbe med undervanns- installasjoner på norsk sokkel.
  • Skipene er ofte registret under bekvemmelighetsflagg i land som Panama eller Bahamas.
  • De maritimt ansatte om bord kommer inn under sjøfartslovgivingen, mens de som arbeider med oljerelaterte operasjoner er typisk innleid fra utenlandske bemannings- selskap.
  • Selv om de arbeider på norsk sokkel på oppdrag for norske selskap, havner de i en juridisk gråsone mellom Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet og faller utenfor norsk arbeids- miljølov.
Forslaget tar utgangspunkt i at arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy skal utvides til å gjelde arbeidsoppgaver på fartøy som arbeider med konstruksjon, vedlikehold, reparasjon, samt fjerning av oljeinstallasjoner offshore. I dag er det bare dykkeraktiviteten som er underlagt arbeidsmiljøloven fra slike fartøy.

Men med en endring som gjør at oljearbeidere kan komme inn under arbeidsmiljøloven på disse fartøyene, vil de også få norsk tilsynsmyndighet.

– Vi er godt kjent med problematikken og har brukt mye tid på å sette oss inn i situasjonen. Saken er viktig og angår vilkår for arbeidsfolk og norsk arbeidsliv, men handler også om hvordan vi ønsker at sjøfarten skal utvikle seg videre, sier Geir S. Toskedal, KrF.