Får grønt lys.

 
BP har fått samtykke til bruk av boliginnretningen Safe Scandinavia til innkvartering på Valhallfeltet.
 
Oljeselskapet fikk 27.6.2012 samtykke til bruk av Safe Scandinavia til bruk på Valhallfeltet. Innretningen brukes til innkvartering i forbindelse med ferdigstillelse og oppstart av den nye prosess- og boliginnretningen Valhall PH.

Dette samtykke var gyldig til utgangen av 2012.

På grunn av noe forsinkelse i framdriften har BP søkt om nytt samtykke fram til 15.3.2012.