Petroleumstilsynet (Ptil) hadde torsdag ettermiddag invitert til dialogmøte med oljenæringen om den negative utviklingen i sikkerheten de siste par årene.

– 2016 var et krevende år. Vi ser ikke at selskapene tar ut sikkerhetsforbedringer mens en gjør store endringer, sier Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), ifølge Stavanger Aftenblad.

Alvorlige hendelser

I april i fjor så Petroleumstilsynet at sikkerhetsutviklingen gikk i feil retning. Endelige tall for 2016 er ikke klar, men Ptil gransket åtte alvorlige hendelser i fjor, mot ni året før.

  • Tre gasslekkasjer
  • To branne
  • To brannkontrollhendelser
  • En alvorlig personskade

– Haster å snu trenden

«Trenden skal snus» er tema for tilsynet med norsk oljeindustri i 2017. Ptil stiller krav og har forventninger til næringen.

– Mange er enig i tema vårt, men det gjelder ikke dem. Det er et problem, mener Myhrvold.

– Store endringer skjer raskt

En faglig gruppe gjorde flere bekymringsfulle funn etter å ha samlet inn informasjon og data om industrien.

– Veldig mye bunnet i de veldig omfattende omstillingsprosessen. De skjer på land og i havet, endringene er komplekse og de skjer parallelt med en utvikling der selskapene har en endret retorikk, ifølge Elisabeth Lootz i Ptil.

Ambisjonene for helse, miljø og sikkerhet er senket, hevder Ptil.

Fra dialogmøtet i Stavanger. Foto: Rune Vandvik

Fra dialogmøtet i Stavanger. Foto: Rune Vandvik