Statoils justerte driftsresultat var 1,66 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, som tilsvarer rundt 13,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 6 prosent fra 1,78 milliarder dollar i samme periode i 2015.

– I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger. I kvartalet leverte vi sterk produksjon og solid operasjonell drift på tvers av alle segmenter, sier konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre i en pressemelding.

Det justerte resultatet er svakere enn analytikernes forventning på 2,07 milliarder, skriver E24.

Skriver ned verdier

Statoil gjør nedskrivninger for 2,3 milliarder dollar, hovedsakelig som følge av reduserte langsiktige prisforutsetninger.på letebrønner.

Ved utgangen av 2016 hadde Statoil fullført 23 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 607 millioner dollar, en økning fra 490 millioner dollar i fjerde kvartal 2015.

Fremtidsutsikter

På kapitalmarkedsdagen senere i dag vil Sætre presentere Statoils oppdaterte fremtidsutsikter for 2017-2020. I pressemeldingen oppsummeres de slik:

• Statoil skal gjøre organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2017
• Statoil anslår en produksjonsvekst på 4-5 prosent til 2017 fra rebasert produksjonsnivå i 2016, og en årlig organisk produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2016 til 2020
• Letevirksomheten i 2017 vil være på om lag 1,5 milliarder dollar.