Nåværende nullpunktspris/break-even er nå på under 20 dollar per fat for fase 1, under 30 dollar per fat for fase 2, og under 25 dollar per fat for fullfelts-utbygging, melder Aker BP.

Statoil er operatør for feltet, og melder i dag om oppdaterte nøkkeltall for prosjektet under sin kapitalmarkedsdag i London.

Nytt estimat for første fase er beregnet til 97 milliarder kroner fra 123 milliarder kroner da Plan for Utbygging og Drift (PUD) ble levert.

Fakta

Partnerne i Johan Sverdrup:

  • Statoil 40,0267 % (operatør)
  • Lundin Norway 22,6 %
  • Petoro 17,36 %
  • Det norske oljeselskap 11,5733 %
  • Maersk Oil 8,44 %

Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra 208 milliarder nominelle kroner ved PUD, til et nåværende estimat på 137 – 152 milliarder nominelle kroner.

Påvist petroleum som med sikkerhet blir satt i produksjon, i henhold til Society of Petroleum Engineers(SPE) standard, er beregnet til 300 millioner fat oljeekvivalenter (P50) i 2016.

Castberg

På Johan Castberg-feltet har Statoil fått ned balanseprisen til under 35 dollar fatet, skriver Petro.no.

Investeringsanslaget for utbyggingen er redusert fra 100 milliarder kroner i 2013 til 45-50 milliarder kroner. Balanseprisen er i samme periode blitt kuttet fra 80 dollar til under 35 dollar fatet.