Fem år etter at Statoil gjorde store gassfunn i Tanzania, er betingelsene ennå ikke klarlagt, skriver DN.

Uklarheten knyttes blant annet til beskatningen av petroleumsressursene.