Det omstridte Super Puma-helikopteret av typer EC 225 LP.Foto: Jon Ingemundsen

Turøy-helikopteret må sjekkes igjen etter nye funn

Airbus har funnet metallpartikler i oljekjørleren på Turøy-helikopteret. Derfor må alle aktive Super Puma-helikoptere gjennomgå nye undersøkelser.

Alle som fortsatt flyr de nyeste Super Puma-helikoptrene må snarest vaske hovedgirboksens oljekjøler og lete etter metallpartikler, etter et nytt krav fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa). Det skriver Teknisk Ukeblad i en artikkel på tu.no torsdag.

Årsaken er at helikopterprodusenten Airbus Helicopters har funnet et slikt partikkel i oljekjøleren som var montert på helikopteret som havarerte ved Turøy 29. april i fjor. Havariet kostet 13 liv.

Nå får alle operatører beskjed om å se etter fragmenter av stållegeringen 16NCD13, og eventuelt sette maskinene på bakken dersom de finner noe.

Både i Norge og Storbritannia har EC225LP og AS332L2 Super Puma fortsatt flygeforbud ti måneder etter ulykken. De europeiske luftfartsmyndighetene, og følgelig de amerikanske (FAA), valgte i oktober i fjor å tillate at helikoptrene settes i drift igjen, på tross av at det ikke var gjort noen nye funn som tilsa at den hele og fulle årsakssammenhengen var fullstendig forstått.

– Denne nye inspeksjonen bidrar til å ytterligere forbedre føre-var-tiltakene som allerede er på plass for å sikre dagens EC225/AS332L2-operasjoner, heter det i en melding fra Airbus Helicopters.

Statens havarikommisjon for transport har kommet med flere foreløpige rapporter siden ulykken for ti måneder siden. Slik det ligger an nå, blir kommisjonen neppe ferdig med en endelig rapport innen årsdagen for ulykken. I stedet legges det opp til en ny foreløpig rapport, skriver Stavanger Aftenblad.