TS Group AS har kjøpt Nord Consult AS og Techskills AS.

Selskapene er sammen med TS Production Parter AS og TS Impro AS fusjonert inn i Technical Support AS.

– Bakgrunnen for oppkjøpene er å styrke vår satsing på tekniske- og administrative fag, sier daglig leder i TS Group, Rolf Hegna, i en pressemelding.

– Ved kjøp av Nord Consult AS og Techskills AS får vi med rammeavtaler med nye spennende kunder. Fusjonen av våre andre driftsselskaper gjør det enklere å tilby komplette pakker på tjenester, personell og kurs sier Hegna, som ser spennende muligheter for selskapet fremover.

TS Group er et multidisiplin oljeserviceselskap med base i Porsgrunn og Molde. Selskapet hadde en omsetning på 175 millioner i 2016 og vil ha cirka 170 ansatte etter fusjonen. Telemark Group AS er hovedaksjonær i TS Group AS.