Kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets tror fortsatt de fleste oljeservice-selskapene er i for dårlig forfatning til å utstede nye usikrede obligasjonslån.

Mandag hentet DOF Subsea nesten 1,5 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.

Ifølge DOF-sjef Mons Aase kunne de hentet enda mer.

– Lånet er faktisk betydelig overtegnet, det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med. Det er ikke mange selskaper i denne bransjen som kunne gjort noe sånt, sa Aase til Sysla i går.

Kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets gir ham rett i det, og sier han er noe overrasket over at et oljeservice-selskap har lyktes med å hente et usikret lån i obligasjonsmarkedet allerede nå.

– Dette kom nok litt tidligere enn vi hadde ventet. Men DOF Subsea har vært i en litt annen posisjon enn mange andre selskaper, sier han.

– DOF Subsea skiller seg ut
På sensommeren i fjor ble obligasjonsgjelden til DOF Subsea handlet til i overkant av 70 prosent av pålydende.

Nå handles den høyt oppe på 90-tallet, og DOF Subsea kjøpte tilbake 792 millioner av gjelden til pari kurs.

Fakta

Obligasjonsåret har aldri startet så bra på Oslo Børs

  • Hittil i år er det hentet 57,9 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.
  • I februar ble det hentet inn 22,6 milliarder kroner gjennom nye og utvidelser av eksisterende lån, utenom statslån. Det er aldri blitt hentet inn så mye lånekapital i løpet av årets to første måneder på Børsen.

Kilde: Oslo Børs

 

Det vil si at de som kjøpte seg opp i dette obligasjonslånet for et knapt år siden, nå kan innkassere en pen gevinst.

– Det viser at investorene anser selskapet som mindre risikabelt enn for bare et halvt år siden. Mange av de andre selskapene i denne sektoren har i hovedsak tilbudt flåtekapasitet, mens DOF Subsea skiller seg ut ved at de har en prosjektorganisasjon og en betydelig bedre ordrebok, sier Sundal.

Sentralbankene driver utviklingen
Han sier internasjonale kredittmarkeder renner over av penger fra investorer som leter etter avkastning. I tillegg har man de siste månedene sett stigende tro på økt økonomisk vekst. Det er derfor betingelsene er såpass gode, som i dette tilfellet, sier Sundal.

Til syvende og sist har sentralbankene rundt om i verden sitt ønske om å støtte økonomien, bidratt til at pengene flyter inn i de mer risikable investeringsmulighetene, som høyrenteobligasjoner.

– Den europeiske sentralbanken kjøper obligasjoner for 80 milliarder euro hver måned med verdipapirer. Det representerer en høy etterspørsel, noe som gjør at prisene på obligasjoner går opp, mens rentene og kredittpåslagene går ned, sier Sundal.

Les også: Dette må du vite om obligasjonslån

Når rentene på investeringsinstrumenter faller, fører til at de som er ute etter å investere penger må ta stadig høyere risiko for å få den samme avkastningen.

– Det er ikke slik at alle som før ville kjøpe tyske statsobligasjoner nå vil kjøpe norske oljeservice-obligasjoner. Men alle investorene skyves mot å kjøpe mer risikable instrumenter for å få bedre avkastning, sier Sundal.

Fortsatt stengt for de fleste
Selv om DOF Subsea sitt nye obligasjonslån får høyere rente enn samme selskap har måttet betale tidligere, ligger det bare rundt to prosent høyere enn det nylige lånet til for eksempel Höegh LNG, som anses for å operere i et betydelig mindre risikabelt segment.

Men dette betyr ikke at obligasjonsmarkedet nå åpner dørene for oljeservice-selskapene på vidt gap.

– Jeg tror ikke det kommer noe rush av oljeservice-kreditter ut i markedet selv om vi har sett denne dealen, sier han, og utdyper:

– De fleste oljeservice-selskaper opererer fremdeles i et såpass vanskelig marked at investorene vil skygge banen, tror jeg. I løpet av året tror jeg imidlertid vi kan komme til å se sikrede obligasjonsutstedelser fra selskaper som har kjøpt rigger og skip til lave verdier.

Omfattende restrukturering av gjelden i de fleste offshore-rederiene endrer ikke det faktum at ordreboken er slunken.

– De fleste investorene som har vært eksponert mot disse rederiene har allerede tatt tap på obligasjonsgjelden, og vil nok være forsiktige med å låne usikret til denne bransjen med det første, sier Sundal.