Lagmannsretten skal avgjøre om to selskaper i konsernet skal betale 412 millioner kroner pluss renter, skriver DN.