Gass- og kondensat-funn i Nordsjøen.

Statoil har funnet gass og kondensat om lag to kilometer vest for Gullfaks-sør i midtre del av Nordsjøen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 19 og 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet planlegges å knyttes opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området, i følge Statoil.

– Funnet nær Gullfaks bekrefter nok en gang at feltnær leting er viktig og gir funn med høy lønnsomhet som kan settes raskt i produksjon, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel.

Funnet ble gjort i Rimfaksdalen der brønn 34/10-53 S påviste en kolonne på ca. 300 meter i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Gass ble påtruffet i Brent-gruppen mens det ikke ble påtruffet hydrokarboner i Statfjord-gruppen.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3847 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Statfjord-gruppen i nedre jura. Havdypet er på 136 meter.

– Vi vurderer området rundt Gullfaks Sør som prospektivt og funnet bekrefter vår tro på området. Selv om volumene er beskjedne sett i forhold til de store funn som er gjort på sokkelen tidligere, er funn av denne typen viktige for å maksimere potensialet på norsk sokkel. De bidrar til forlenget levetid på installasjonene, sier Haatvedt.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det pågår ytterligere datainnsamling og prøvetaking for å fastslå hydrokarbonsystem og estimere kontakter.
Brønnen ble boret av Deepsea Atlantic som etter pågående datainnsamling og permanent plugging skal bore sidesteg til Opal som er et prospekt i midtre jura (Brent-gruppen) lokalisert vest i Rimfaksdalen i utvinningstillatelse 050B.

Utvinningstillatelse 50 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1978. Rettighetshaverne i PL050 og PL050B er Statoil (operatør, 70 prosent) og Petoro (30 prosent).