Operatør Lundin Norway har avsluttet boring av en tørr undersøkelsesbrønn sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

Målet for undersøkelsesbrønn 25/10-9 på lisens 304 var å påvise petroleum i reservoarbergarter i tidlig eocen alder.  Bergarter med svært dårlig reservoarkvalitetet ble funnet i det primære målet, mens det i sekundært mål heller ikke ble funnet hydrokarboner, melder Oljedirektoratet.

Den halvt nedsenkbare riggen Songa Dee boret brønnen til et vertikalt dyp på 2959 meter under havflaten, på 117 meters havdyp. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt, mens Songa Dee går til utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen.

Rettighetshavere på lisens 304 er foruten Lundin, Aker Exploration med 30 prosent og VNG Norge med 20 prosent.