Selskapet har i den forbindelse fått brev om tidlig terminering av kontrakten. Den opprinnelige kontrakten hadde varighet til januar 2017.

Termineringen skal ikke ha økonomisk betydning for riggselskapet.