Riggen vil bli lagt i kaldt opplag etter utløp av avtalen, som er 1. oktober.

Total må betale 22,1 millioner dollar i termineringsavgift i tillegg til dagrate for tjenestene som blir levert frem til oktober.