Statoil var leietaker av riggen som ble utsatt for bråttsjø 30. desember i fjor hvor en person mistet livet.

COSL Drilling Europe eier riggen og bestemte selv å kle igjen utsatte vinduer på riggen, en måned etter ulykken. Petroleumstilsynet sa tre måneder senere at de ikke vil sjekke alle riggene på norsk sokkel.

Det er riggeiers ansvar, mente de.

Les mer: Vil ikke sjekke andre rigger etter dødsulykken

Likevel har Statoil tatt styringen i sin riggportefølje.

Statoil leier i dag 15 semi-rigger på norsk sokkel og vil vite status for disse før vinteren kommer.

Nylig gikk Gina Krog-hotellet Floatel Endurance ut fra Westcon i Ølen.

Etter det Offshore.no kjenner til ble vinduene sveist igjen som en direkte konsekvens av ulykken i fjor.

– Vi har i etterkant av COSLInnovator-hendelsen gjennomført et kartleggingsprogram for alle semi-installasjoner i Statoil sin portefølje for vinteren 2016/2017. Som et ledd i dette programmet har vi gjennomført nye modelltester for Floatel Endurance og CAT D-riggene i påvente av at myndighetene kommer med nye retningslinjer for Air-gap.

Det opplyser pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

– På bakgrunn av modelltestene har vi gjennomført forsterkningsarbeid på Floatel Endurance i Ølen i forkant av den planlagte operasjonen på Gina Krog.

CAT D-riggene til Songa Offshore er altså også sjekket, men svarene lar vente på seg.

Skauby opplyser at strukturanalysene ikke er ferdig for disse riggene ennå.