Seadrill leverer et svakt resultat for fjerde kvartal. Samtidig henger konkursspøkelset over John Fredriksens riggselskap.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten tirsdag at det trolig er nødvendig med store endringer i låneavtalene med bankene for å hente inn ny kapital.

Men det er slett ikke sikkert at alle partene vil akseptere en finansieringsforlengelse. Dermed spøker det for riggkjempens framtid, skriver Dagens Næringsliv.

I rapporten skriver selskapet at enkelte interesseholdere og mulige nye finansieringskilder har gitt tilbakemeldinger som indikerer at en omfattende og omforent avtale trolig vil kreve konvertering av obligasjoner til egenkapital.

– I så fall vil en ny kapitalinnhenting og medfølgende gjeldskonvertering trolig medføre betydelig utvanning av dagens aksjonærer og mulige tap for andre finansielle interesseholdere, skriver selskapet.