Som Offshore.no omtalte senest mandag fikk den første CAT D-riggen, Songa Equinox, problemer på julaften og ble tatt av operasjonen.

Nå har vi fått tilgang til et varsel sendt til Petroleumstilsynet (Ptil) som beskriver det som skjedde.

Det var på julaften klokken 08:12 at riggen drev ut av lokasjonen på Troll. Dynamisk Posisjonerings-systemet (DP) mistet sine referansesystemer og gul alarm ble utløst, men riggen fortsatte å bevege seg ut av posisjon. Da ble manuelt Emergency Disconnect System (EDS) aktivert og borestrengen kuttet, ifølge meldingen.

DP-systemet ble gjenopprettet og riggen kom i posisjon igjen.

Men i et annet dokument vi har fått tilgang til går det frem at årsaken til hendelsene ikke er avklart. Songa Offshore skriver til Ptil at de har initert en granskning på regionalt nivå for å kartlegge hendelsesforløpet.

Songa ønsker ikke å kommentere saken tirsdag.

Diskuterer med Statoil
Bransjekilder opplyser til Offshore.no at det den aktuelle dagen var 40-45 knops vind og opp til 10 meter høye bølger på Troll.

Songa opplyste i går at de er i diskusjoner med Statoil på hvilen status riggen skal ha fra 24. til 31. desember.

Enten hadde den nedetid, eller så ventet den på bedre vær. Dette vil ha betydning for hvilken rate den skal ha betalt.

Riggselskapet opplyste til Offshore.no mandag at de venter at både Songa Equinox og Songa Endurance skal være i operasjoner igjen innen kort tid. Sistnevnte fikk problemer under siste tester nyttårsaften og det pågår arbeider på begge riggene, slik at de kan bore for Statoil som avtalt.