Songa Equinox fikk en lavere inntjening på grunn av streiken, men også på grunn av forberedelser til vintersesongen og planlagt vedlikehold.

Songa Endurance og Songa Enabler fikk begge noe redusert inntjening grunnet streiken.

Songa Encourage, Songa Delta og Songa Dee hadde alle 100 prosent operasjonseffektivitet.

Men Delta gikk i opplag alt 9. september og markedsføres nå for nye oppdrag, i likhet med den siste riggen til selskapet;  Songa Trym.