Sprekk i flere utbygginger, mer penger til marin forskning og oljekartlegging av Barentshavet. 

• Goliat, Martin Linge og Åsgard subseakompresjon, og Aasta Hansteen sprekker. Produksjonsstart på sistnevnte kan nå bli utsatt til 2018. Se den fullstendige oversikten over oljeutbyggingene her.

• Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging. Hoveddelen av dette vil benyttes til å kartlegge havområdene i nord. Innsamlingen vil gi viktig informasjon om geologien i Barentshavet og gi særlig økt kunnskap om området inntil delelinjen mot Russland.

• Regjeringen ønsker også å bevilge midlene til marin forskning og infrastruktur med nærmere 170 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.

• Bruken av oljepenger øker til 194 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Det er 2,8 prosent av oljefondets verdi, og innebærer en økning i oljesmøringen med 25 milliarder kroner.

• Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner mer på forskning som skal tjene olje- og gassnæringen neste år, totalt 155 millioner kroner. Pengene foreslås bevilget til Forskningsrådets program DEMO 2000, som omtales som det mest markedsnære offentlige virkemiddelet for petroleumsforskning. Håpet er blant annet å styrke kompetanse og sysselsetting i den hardt pressede leverandørindustrien. Samtidig påpeker regjeringen at en slik bevilgning kan bidra til mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi.