Statoil går nå gjennom hendelser to år tilbake i tid for å se om det er et mønster mellom det økte antallet hendelser det siste året.

Det som var en positiv utvikling har flatet ut, og i noen tilfeller har det gått i feil retning, sa Sætre fra talerstolen på Petroleumstilsynets topplederkonferanse på tirsdag.

Statoil har hatt en høst med flere hendelser, som nå er under granskning, både internt i Statoil og fra Ptils side.

– Det siste året har vi sett en trend som bekymrer oss, og særlig den siste tiden har vi hatt for mange hendelser som bekrefter denne trenden. Dette er alvorlig, sier Sætre i et intervju med Aftenbladet.

– Er det noen indikasjoner på at disse hendelsene kan ha sammenheng med kostnadskutt?
– Det er spørsmål vi stiller oss. Men ut fra det vi ser nå, er det ingen indikasjoner på det. Men det vi for enhver pris må forhindre er at et forbedringsarbeid på kostnadssiden går på bekostning av sikkerheten. Det er helt uakseptabelt. Ser vi noe sånt må vi gripe tak i det med en gang.

– Vi vil alltid fortsette å sette sikkerhet som vår høyeste prioritet. Hvis noen ser noe som ikke er i tråd med det, så er det utrolig viktig at man sier fra slik at vi kan iverksette tiltak, sier Sætre.

Les hele artikkelen her!