Statoil og partnerne har investert 18 milliarder i Åsgard-prosjektet, som skulle vært i drift før sommeren. Nå er oppstarten utsatt.

Like før jul ble modulene til Statoils nye undervannsanlegg på Åsgard-feltet gjort ferdig hos Aker Solutions i Egersund.

For første gang i historien skal en gasskompressor plasseres på havbunnen istedenfor over havoverflaten. Det gir både større og raskere utvinning.

Kvalitet foran tidsfrist
Etter den opprinnelige planen skulle anlegget være i full drift på havbunnen i Norskehavet i løpet av første halvdel av 2015.

Den fristen er nå passert, og nytt mål er oppstart i løpet av tredje kvartal – altså senest innen utgangen av september.

– Dette er helt ny teknologi som settes i drift for første gang, og vi er komfortable med at det tar litt lenger tid enn først antatt. I sluttfasen av prosjektet er vi mest opptatt av kvalitet. Vi vil bruke den tiden vi trenger for å være sikre på at installasjonsarbeidet blir gjennomført best mulig, forklarer informasjonssjef Morten Eek i Statoil til Sysla.

– Om vi må velge mellom kvalitet og estimert timeplan, prioriteres altså kvalitet. Dette er noe av årsaken til at vi er litt på etterskudd, sier han.

Nybrottsarbeid
Ifølge Eek skyldes utsettelsen blant annet at leveransen av et spesielt løftesystem på skipet «North Sea Gigant» var forsinket, noe som gjorde at installasjonsarbeidet kom senere i gang enn først planlagt.

Ellers er det ikke spesifikke enkelthendelser som forårsaker forsinkelsen, men generelle utfordringer knyttet til at Åsgard-prosjektet er nybrottsarbeid for alle involverte.

Han forklarer videre at første del av anlegget, på fagspråket kalt «kompressortog 1», allerede er ferdig installert på havbunnen nordvest for Trondheim.

– Nå jobber vi med testing av dette og med å få på plass tog nummer to, sier Eek.

Et reservetog som skal stå i nye lagerhaller på Vestbase i Kristiansund, er også levert.

Ifølge Eek er det for tidlig å si om forsinkelsen får økonomiske følger av betydning.

– Det vet vi ikke før vi ser hele bildet. Men foreløpig er vi innenfor de rammene som tidligere er skissert, og det er det vi forholder oss til nå, sier han.