StatoilHydro har fått godkjennelse til leteboring med riggene TransOcean Leader på Statfjord og Deepsea Atlantic i Nordsjøen.

TransOcean Leader skal begynne boring i midten av juli 2009 på brønn 30/9-24. Boringen på utvinningstilatelse 079 er forventet å vare i 55 dager, melder Petroleumstilsynet. 

Vanndypet på stedet er rundt 108 meter.

Den halvt nedsenkbare riggen eies og opereres av Transocean Offshore Ltd.

Deepsea Atlantic starter boring av letebrønn 34/10-52 S på utvinningstillatelse 050 i juli 2009. Varigheten for boringen er estimert til 90 dager.

Brønnen ligger på Gullfaks Sør i Tampenområdet. Vanndyp på lokasjon er 135 meter.
Deepsea Atlantic eies og opereres av Odfjell Drilling.