Er framtiden ubemannet?

Statoil har nylig satt den lavbemannede Gudrun-plattformen og den ubemannede Valemon-plattformen i produksjon.

Men det stopper ikke der. Nå ser selskapet på muligheten for også å ta i bruk ubemannede brønnhodeplattformer.

Dette er noe som man finner på utenlandsk sokkel, men ingen har så langt prøvd dette i Norge.

– Dette er et konsept vi jobber videre med på Oseberg feltsenter i år. I stedet for å plassere brønnen på havbunnen, løfter vi brønnhodet opp på en stålinstallasjon over havflaten. Investeringsbeslutningen er ventet i slutten av inneværende år eller tidlig neste år, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil til Offshore.no.

Statoil håper at pilotprosjektet kan være med på å styrke økonomien til feltet. Eek sier det er vanskelig å si hvor store summer det er snakk om, men forteller at en slik løsning kan bidra til å sikre lengre drift av Oseberg Feltsenter.

– Det er litt tidlig å kunne gi et overslag på hvor mye vi sparer, men en ubemannet brønnhodeplattform her gir betydelige kostnadsbesparelser og sikrer i sin tur økt lønnsomhet på feltet og konkurransekraft på norsk sokkel.

Selv om det blir første gang vi får se denne typen plattform i Norge, forsikrer pressetalsmannen om at det er kjent teknologi de satser på.

– Vi tar subsea-teknologi og setter det sammen med et kjent understellskonsept. Alt vil bli styrt fra kontrollrom på Oseberg, på samme måte som en ellers gjør i forhold til brønner der det velges havbunnsløsninger.

– Får vi se mer av ubemannede plattformer i fremtiden fra Statoil sin side?

– Det vil være ulike behov avhengig av hvordan vi velger å bygge ut produksjonsløsninger. Det vil fortsatt være behov for bemannede installasjoner fremover, slik det har vært på norsk sokkel i over 40 år. Dette vi ser på ved Oseberg-feltet er et brønnhodealternativ til en havbunnsløsning. Det er ikke å regne som et alternativ til fullskala bemannede installasjoner.

Ifølge Eek har Statoil hatt en positiv dialog med petroleumstilsynet i forarbeidet som er gjort så langt. Inger Anda, informasjonssjef i tilsynet, forteller at de jobber med forslaget fra Statoil nå.

– Vi kjenner til saken. Den er under behandling hos oss. Vi har jobbet med den i en periode, men ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer før det arbeidet er ferdig.