Statoil får varsel om pålegg etter tilsyn med Oseberg B og Gullfaks C.

Tilsynet fant sted fra november 2014 til januar 2015.

Tilsynsaktiviteten var en oppfølging og en verifikasjon av tilsynsaktivitet i 2013 knyttet til inngåelse av nye borekontrakter på Statoils faste innretninger.

– Tilsynsaktiviteten påviste at sikkerhetskritisk utstyr ikke er fulgt opp slik det er krav om i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Dette gjelder i første rekke BOP-kontrollsystem som ble valgt som særskilt verifikasjonsobjekt i denne tilsynsaktiviteten, skriver Petroleumstilsynet i en melding.

Tilsynet avdekket følgende fire avvik

Avvik:

Mangelfull tilstandsvurdering av sikkerhetskritisk utstyr.
Mangelfull praksis for heloverhaling og resertifisering av trykkontrollutstyr.
Mangelfull verifisering av program for vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr.
Mangelfull risikostyring av boreanlegg.

Det er også avdekket flere forbedringspunkter.