Fra boredekket til Brage som mangler 70000 timer vedlikehold. Foto: Arild Gilja

Statoil ligger over 500.000 timer etter i vedlikeholdsarbeid på fire plattformer, ifølge en ny revisjonsrapport fra Petroleumstilsynet.

Statoil har så dårlig styring at Petroleumstilsynet ikke klarer å vurdere hvor stor risiko det enorme vedlikeholdsetterslepet utgjør, skriver Teknisk ukeblad.

For snever vedlikeholdsrapportering
Tilsynet mener også at Statoil raporterer for snevert utestående vedlikeholdsbehov. Ifølge Offshore.no sin gjennomgang av rapporten, har Statoil rapportert utestående arbeidsmasse kun for utvalgt sikkerhetskritisk utstyr med høy feilgradering, dvs. D-død, og bruker det som en indikator (KPI) for måloppnåelse, jf. styringsverktøyet MiS.

– Men utvalgt sikkerhetskritisk utstyr med høy feilgradering utgjør en forholdsvis liten del av det totale vedlikeholdet. Det er vår vurdering at en KPI for sikkerhetskritisk utstyr med høy feilgradering alene vil gi et mangelfullt bilde av/status for Statoils vedlikeholdsstyring, skriver tilsynet i rapporten.

På tidspunktet for tilsynet var totalt utestående arbeid som følger:

1) Oseberg feltsenter ca. 350 000 timer utestående
2) Brage ca. 70 000 timer utestående
3) Heimdal ca. 65 000 timer utestående
4) Grane ca. 30 000 timer utestående

– Vil gjennomgå rapporten
Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil sier til NTB at selskapet vil gjennomgå rapporten grundig.

– Vi jobber mye med reduksjon av etterslepet i vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. Det siste året har vi redusert det totale etterslepet for Statoils installasjoner fra 37.400 til 13.300 arbeidstimer. Dette arbeidet vil vi videreføre, sier han.

Statoil har fått frist til september av Petroleumstilsynet å svare på kritikken, melder NRK.