Den 12. desember ble verdens ledere enige om en ambisiøs plan for å håndtere klimaendringene. Statoil ønsker avtalen velkommen, og er klar til å gjøre sitt i overgangen til et lavkarbonsamfunn, skriver selskapet i en pressemelding.

– Statoil har etterlyst en effektiv, internasjonal klimaavtale. Vi er glade for den store innsatsen fra de franske lederne, den norske regjeringen og alle landene som var involvert, for å komme fram til denne avtalen, sier Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Statoil.

Statoil er spesielt glad for mulighetene til utslippsreduksjoner på tvers av landegrensene som Paris-avtalen gir, og økt fokus på karbonprising under COP21.

– Det finnes ingen enkle løsninger. En kombinasjon av tiltak i bransjen, klare retningslinjer, forutsigbare reguleringer og ny teknologi, vil alle spille en rolle når vi skal gå over til lavkarbonsamfunnet. Vi er klare til å gjøre vårt, sier Sverdrup.