– Vi jobber med å granske de hendelsene vi har hatt isolert, samtidig som vi bruker gjennomgangen til å se om det er noen sammenheng mellom hendelsene vi har hatt i løpet av kort tid. For oss er det viktig å avdekke om det er sammenhenger vi skal være oppmerksomme på, sier Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil, til Aftenbladet.

Deltar i gransking
Ifølge Skauby skal Statoil bruke lærdommen fra arbeidet til eventuell ytterligere styrking av sikkerhetsarbeidet.

-Hvordan vurderes kostnadskutt i denne sammenhengen?

-Det er naturlig å se på på alle mulige forhold til årsakene til hendelsene. Arbeidet pågår nå, og det er for tidlig å si noe konkret om årsakssammenhengen. Det sentrale for oss er uansett at vi i tider med endring og omstilling har god kontroll på risiko og gjør tiltak og endringer slik at sikkerheten blir opprettholdt.

Scarabeo 5 forfulgt av brann
Statoil deltar i granskningsgruppen som Saipem har satt ned etter brannen på Scarabeo 5 tirsdag kveld. Siden riggen ikke var i arbeid med bore- og brønnoperasjon, vil Statoil ikke ha egen gransking.

-Vi kommer til å følge granskingen tett. For oss er det viktig å få grundig innsikt i årsaksforholdene, sier Skauby.

– Kutt spiller inn
HMS-ansvarlig Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi mener det er naivt å tro at kostnadskutt ikke virker inn på alle områder og også kan slå inn på sikkerheten offshore.

– Vi forventer at det viser igjen at Petroleumstilsynet har fått ekstra ressurser og at det viser igjen på tilsynsområdet. Samtidig har Statoil fått i oppgave fra Petroleumstilsynet å vurdere om kostnadskuttene har innvirkning på HMS eller ikke. Det blir interessant å se hva Statoil finner ut. Parallelt med at Statoil arbeider med dette, fortsetter hendelsene å komme, sier Aasen Bjerkeli.

HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i fagforbundet Safe er også bekymret.

-Det hagler inn med alvorlige hendelser for tiden. Jeg sitter med en følelse av at vi har mistet litt kontrollen. Spørsmålet vi alle stiller oss er hvorfor det skjer så mange hendelser nå, sier Furre.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)