– Bakgrunnen for beslutning er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt. Det har ført til at vi har tapt mye på driften og grep for å justere aktiviteten var unngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil, i en pressemelding.

Gasskraftverket kom i drift i 2010.

Dagens gassavtale utløper 31.12.2018. Kraftverket vil drive som normalt fram til det.

Fakta
  • Byggingen av kraftvarmeanlegget på Mongstad begynte i 2007, og anlegget startet produksjonen i desember 2010. Det eies 100 prosent av Statoil, som også er operatør. Anlegget skal sikre energiforsyningen til Mongstad-raffineriet.
  • Ved lanseringen av prosjektet i 2004 anslo Statoil at det ville koste 3 milliarder kroner. Kraftvarmeverket ville ifølge den tidens anslag ha et utslipp på 1,3 millioner tonn CO2 i året.
  • NVE ga i 2006 tillatelse til bygging av et gasskraftverk uten CO2-rensing, men daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) sa hun ville avslå søknaden dersom rensingen ikke kom på plass. Da truet Statoil med å droppe prosjektet.
  • Løsningen ble et kompromiss, der den rødgrønne regjeringen i 2006 påtok staten ansvaret for dekke kostnadene med få til full CO2-rensing på Mongstad.
  • Et fullskala renseanlegg, den såkalte “månelandingen” skulle stå klart i 2014, men prosjektet ble skrinlagt av den utgående rødgrønne regjeringen i 2013.
  • Første trinn i prosjektet, testanlegget Technology Centre Mongstad (TCM), blir videreført. TCM ble åpnet i mai 2012, og tester ulike metoder for fangst og rensing av CO2 fra oljeraffineriet og varmekraftverket som er i drift på Mongstad.

kilde: NTB

– Kraftvarmeverket vil gå som normalt frem til oppsigelse. I denne toårsperioden vil det bli jobbet med alternative varmekilder og løsninger for en sikker og stabil drift av raffineriet, sier Haaland.

Ifølge Statoil vil stengingen føre til at CO2-utslippene på Mongstad reduseres med om lag 250-300.000 tonn per år.

Karbonfangst fortsetter

Den øvrige aktiviteten ved anlegget på Mongstad skal etter planen videreføres som i dag. Det gjelder også Teknologisenter Mongstad (TCM), som jobber med å utvikle teknologi for karbonfangst.

– Vi vil fortsette testing med raffineri-røykgass og jobber med å finne alternative løsninger for å erstatte kraftvarmeverk-kilden, sier TCMs administrerende direktør Roy Vardheim i en melding.

Statoil, Shell og den norske stat ved Gassnova er innstilte på å fortsette virksomheten på TCM når den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.

– TCM er unikt i verden i kraft av sin størrelse og fleksibilitet. Det kan spille en avgjørende rolle i å modne frem teknologier for fullskala CCS-anlegg, sier administrerende direktør i Gassnova Trude Sundset.