– Produksjon av olje og gass som vi opererer er ikke berørt av konflikten så langt. Leverandørpersonell innen boring på flere av våre installasjoner på sokkelen er omfattet, og vi har dialog med selskapene for å se om streiken får en direkte konsekvens for Statoils pågående boreaktiviteter, sier informasjonssjef Morten Eek til Sysla Offshore.

Det er meldt plassfratredelse i følgende selskaper:

  • Schlumberger Norge
  • Baker Hughes Norge
  • Halliburton Norge
  • Oceaneering
  • Oceaneering Asset Integrity

Det er i første rekke miljøhåndtering av boreavfall som vil bli stoppet under streiken. Da må også boreoperasjoner på sokkelen stoppes for å unngå utslipp i sjøen.

Industri Energi vil også ta ut dataingeniører som jobber med brønnovervåkning og folk som styrer ubemannede undervannsfartøyer (ROV) på Songa sine cat D -rigger i streiken.