Under inspeksjon av rør i forbindelse med overflatevedlikehold i isomeriseringsanlegget på Mongstad, ga en personbåren gassmåler utslag ved en ventil.  Da ventilen skulle stenges røk rørstussen og hydrogenrik gass ved høyt trykk ble frigitt.

To personer befant seg i nærheten da hendelsen inntraff. Det ble umiddelbart utløst evakueringsalarm med påfølgende evakuering av ansatte, nedstenging av det aktuelle anlegget og trykkavlastning til fakkel. Etter vel en time var situasjonen avklart.

Granskingen etter hendelsen peker på utvendig korrosjon som utløsende årsak. Feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse er blant de bakenforliggende årsakene. Det konkluderes med at hendelsen var alvorlig og at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv.

Statoil har derfor varslet følgende tiltak:

“Det er besluttet å intensivere programmet for overflatevedlikehold de neste to årene. I tillegg skal bedre sikkerhetsledelse oppnås gjennom økt tilstedeværelse fra ledelsen i anlegget. Ny deteksjonsteknologi blir vurdert for å forbedre evnen til å oppdage lekkasjer. “