Når denne avtalen sluttføres vil Statoil øke sin andel fra 45 prosent til 70 prosent. Byrding er et Statoil-operert olje- og gassfunn i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger nær Troll-/Fram-området.

Statoil og partnerne leverte i august inn plan for utbygging og drift til myndighetene. Investeringsanslagene ble redusert fra opprinnelig om lag 3,5 milliarder kroner til dagens anslag på om lag 1 milliard kroner. Utvinnbare volumer er anslått til om lag 11 millioner fat oljeekvivalenter.

Produksjonen fra Byrding-feltet skal etter planen starte i tredje kvartal 2017. Prosjektet vil dermed gi inntekter samme år som investeringene gjøres.