Statoil har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-14 og 30/11-14 B (Slemmestad/Haraldsplass) i lisens 272, om lag seks kilometer sørøst for Krafla-funnet og 25 kilometer sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-14 er mellom 6 og 12 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og mellom 12 og 31 millioner fat i brønn 30/11-14 B.

– Statoil har gjennomført seks letebrønner i Krafla-lisensen siden i vår. Fem av disse brønnene har resultert i funn. Samlet har letekampanjen gitt tilleggsvolumer på omkring 60 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Resultatene vil nå bli vurdert i sammenheng med en plan for utbygging av Krafla-ressursene, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Før årets borekampanje var det påvist mellom 140 og 220 millioner fat i dette området. Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er subseatilknytninger til Oseberg, men en selvstendig utbygging kan også være et alternativ.

Mer om årets leteaktivitet på norsk sokkel får du i denne podcasten: