Gassfunn på mellom 20 og 50 millioner fat oljeekvivalenter i Nordsjøen.

– Dette er et viktig funn for den videre utviklingen av Valemon, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, i en pressemelding.

Ifølge Nakken er dette ressurser som umiddelbart kan settes i produksjon

– Funnet viser at det fortsatt er gode muligheter i Nordsjøen, der vi er godt kjent og har en velutviklet infrastruktur, sier Nakken.

Valemon-feltet ligger om lag 160 kilometer nordvest for Bergen og driftes derfra.

– Vi er meget fornøyd med å ha gjort vårt andre funn i 2017. Funn som dette og Cape Vulture gir verdifulle bidrag til eksisterende felt, sier Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbritannia.

Brønn 34/11-6 S ble boret av boreinnretningen West Elara, som er permanent på Valemon-innretningen.

Statoil er operatør med en andel på drøyt 53 prosent, mens Petoro (30 %), Centrica (13%) og Shell (3,2%) deltar i lisensen.