Statoil og Petrobras har sluttført sin tidligere kunngjorte transaksjon, der Statoil har kjøpt Petrobras’ eierandel på 66 prosent og overtatt operatørskapet for lisens BM-S-8 i Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil.

Lisensen omfatter en betydelig del av pre-salt-oljefunnet Carcará.

Ved sluttføring av transaksjonen har Statoil betalt Petrobras 1,25 milliarder USD, halvparten av den samlede kjøpesummen. Resten vil bli betalt når bestemte milepæler er nådd, hovedsakelig knyttet til framtidig unitisering av Carcará.

Totalprisen tilsvarer dermed 21,3 milliarder kroner.