En rekke alvorlige hendelser på kort tid førte til full gransking internt i Statoil. Men ingenting tyder på at milliardkuttene er en felles årsak, ifølge Øystein Arvid Håland, Statoils sikkerhetssjef på norsk sokkel.

Onsdag i forrige uke hadde Statoil en gjennomgang internt for å oppsummere de mange alvorlige hendelsene i fjor. Linjene ble også trukket tilbake til 2010–2011, for å se utviklingen i sikkerhet over tid.

– Den viser at antall hendelser har gått ned totalt sett fra 2011 og de bakenforliggende årsakene er det samme nå som i 2011. Vi klarer ikke å finne en knagg å hengene hendelsene på, som er knyttet til at vi har spart for mye penger, sier Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft på norsk sokkel i Statoil til Aftenbladet.

Tilfeldig?
– Det å sette ting inn i en sammenheng, en kontekst, er viktig. Men vi klarer ikke å se en negativ trendutvikling ut i fra det arbeidet vi har gjort, sier Håland.

– Kan det være tilfeldigheter som gjøre at en få så mange hendelser på kort tid, som i høst?

– Ja, det tror jeg at jeg vil svare ja på, sier Håland.

Torsdag ble han utfordret til å snakke om sikkerhet, bekymringsmeldinger og partssamarbeid i Statoil på et dialogmøte hos Petroleumstilsynet.

I løpet av fem dager i høst hadde operatør Statoil fire alvorlige hendelser, tre i Nordsjøen og en på land.

– Varslere straffes ikke
Håland avviser at underleverandører skal være redde for å bli straffet økonomisk dersom de for eksempel stopper en boreoperasjon som følge av en sikkerhetsbekymring.

– Det stemmer ikke at nedetid gir straff eller kontrakstap. Det kan ikke være riktig, og skulle det være riktig så må vi gjøre noe med det, sier Håland.

– Det verste er å skjule noe for oss. Vi ønsker ikke leverandører som kommer med en skinnende, flott statistikk, og så vet vi at under der ligger det noe. Såpass følger vi med, fortsetter han.

Arne Sigve Nylund, sjef for norsk sokkel i Statoil, bekrefter dette.

– Vi ønsker oss en kultur der folk tør å si fra. Det kan være ulike grunner til at de ikke gjør det, og dette er nok veldig sammensatt. Det kan hende at de er redde for reaksjonene dersom de sier fra, men det skal ikke være sånn. Jeg skulle likt å se den lederen som ikke lytter til flinke fagfolk, sier Nylund.

Statoils egen måling av såkalte røde hendelser og potensielle hendelser viser en økning fra rekordlave 0,6 i 2014 og 2015 til 0,8 i 2016.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.).