Gullfaks B. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Statoil får «ikke godkjent»

Petroleumstilsynets kontroll med sikkerhetsbarrier om bord på plattformen avslørte blant annet rustne dekkrister og for få folk i kontrollrommet.

Petroleumstilsynet førte i tiden 21.–29.november 2016 tilsyn med Statoils styring og oppfølging av barrierer på Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen. Sju avvik fra krav i regelverket og Statoils egne krav, be avdekket, ifølge en tilsynsrapport.

Det ble også pekt på forbedringspunkter, skriver Stavanger Aftenblad.

Avvikene på Gullfaks B
Mangelfull kompetanse: Mangelfull fag- og systemkompetanse knyttet til vedlikehold av hydrokarbonførende systemer.

Etter intervjuer ble det klart at fagarbeidere om bord ikke hadde mottatt vesentlig utstyrsspesifikk opplæring innen vedlikehold av sikkerhetskritiske systemer som brønnhoder og ventiltrær, ifølge tilsynsrapporten.

Manglende dokumentasjon av heloverhaling/resertifisering av BOP kontrollsystemet: Dokumentasjon for siste heloverhaling/resertifisering av BOP-kontrollsystemet, det vil si sikkerhetsventiler mot ukontrollert utblåsning, var ikke å oppdrive.

Også under et tilsyn med Oseberg B og Gullfaks C for to år siden, ble det avslørt at mannskapet om bord ikke klarte å «framskaffe dokumentasjon som kan bekrefte den faktiske tilstanden på BOP-kontrollsystemet.»

Mangelfull overvåking og kontroll: I kontrollrommet var det normalt kun en person. Ifølge regelverket for overvåking og kontroll bør det være minst to personer.

Mangelfull ventilasjon i rom for elektrisk koblingsanlegg: «Det fremkom av intervjuer at et rom for elektrisk koblingsanlegg tilknyttet boreanleggene kunne bli overopphetet under enkelte boreoperasjoner. Det ble videre praktisert i forbindelse med dette at dører tidvis ble åpnet for lufting grunnet utilstrekkelig ventilasjon.»

Kjemisk eksponering: «Det kom fram under intervjuer med personell om bord at eksponering for benzen var en problemstilling på Gullfaks B.»

Dekksrister i gangveier: Statoil mangler systematikk for å vurdere tilstand og gjenværende styrke av dekksrister. «Det ble i flere området på Gullfaks B observert dekksrister som var korrodert, blant annet i brønnhode- og prosessområdene. Dekksristene av stål har sannsynlig vært galvanisert, men var så korrodert at det i områder ikke var synlige tegn til beskyttende overflatebehandling. Ptil etterspurte hvordan Statoil hadde vurdert tilstanden og gjenværende styrke for å ivareta sikkerheten til personell. Statoil kunne ikke redegjøre for at dette var gjort.»

Mangler ved merking: Under verifikasjon om bord ble det identifisert manglende og mangelfull merking av blant annet ventiler, rørsystemer og utstyr.